Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Referat fra HB-mødet 3.april

dsu 525

Så er referatet her fra hovedbestyrelsesmødet (HB) som blev holdt 3. april i forbindelse med DM og efterfølgende delegeretmøde i Svendborg i påsken.

 

 

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 3. april 2015 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

 

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse af referatet af HB mødet 8. februar 2015
 3. Forretningsudvalgets beretning
 4. Økonomi og Regnskab
 5. Divisionsturneringen
 6. Landsdækkende Ungdoms Grandprix
 7. Ungdoms Hold-DM
 8. Lyn- og hurtigskak rating reglementet
 9. Valg

  a. Repræsentation i FIDE og ECU

  b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund

  c. Repræsentation i Tankesportsforbundet

  d. Ratingkomitéen

  e. Dansk Skaksalgs bestyrelse

  f. Turneringskomite til divisionsturneringen

  g. Divisionsturneringsudvalg

 10. Nedsættelse strukturudvalg for Danmarksmesterskabet i påsken.
 11. Hæderstegn og Initiativpræmier
 12. Nyt fra hovedkredsene
 13. Næste periodes HB møder
 14. Eventuelt

Bilag:

Referat

Bilag til pkt. 3 - Status fra Landstræneren

Bilag til pkt. 3 - Status fra Seniorchefen

Bilag til pkt. 3 - Status fra Ungdomslandstræneren

Bilag til pkt. 5 - Divisionsturneringen

Bilag til pkt. 6 - Ungdoms Grand Prix

Bilag til pkt. 7 - Ungdoms Hold DM

Bilag til pkt. 8 - Forslag til dansk hurtig og lynskakrating

Bilag til pkt. 10 - Forslag til nedsættelse af DM udvalg

Bilag til pkt. 11 - Indstillinger til Hæderstegn 2015

Bilag til pkt. 11 - Indstillinger til Initiativpræmier 2015

 

Tidligere hovedbestyrelsesmøder kan findes under "møder mv" som ligger som underpunkt til Dansk Skak Union i den røde bjælke på skak.dk forsiden.

 

 

 

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2018

          

ccc2018

 Fredericia 2018

 politiken cup

 Hurtig DM Senior

Afsluttede begivenheder

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media