Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2015

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde ved Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg


Søndag d. 5. april 2015 kl. 15.15.
 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet for 2014 fremlægges
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af ratingafgift
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
a. Formand (Lars-Henrik Bech Hansen er på valg)
b. Et medlem af forretningsudvalget (Tom Skovgaard er på valg)
c. Et medlem af skaknævnet (Peter Roesen er på valg)
d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen er på valg)
e. To revisorer (Henrik Knudsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2016
9. Eventuelt
 

Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem kl. 13.00 og 15:00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden.
 

På forretningsudvalgets vegne


Lars-Henrik Bech Hansen

 

fu2014

FU. Bagerst fra venstre Tom Skovgaard, René Baarup-Christensen og Poul Jacobsen. Forrest Aage Olsen og Lars-Henrik Bech Hansen. (foto: thv)

Kommende begivenheder

 

ccc2018

 

Afsluttede begivenheder

 dm logo_2017_skak_dk

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

 Aarhus Festuge 2017

 politiken cup

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media