Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Fra HB mødet 8. februar

Hovedbestyrelsen holdt møde søndag d. 8. februar, og ud over sagsbehandling omkring unionens igangværende og kommende aktiviteter, bl.a. divisionsturneringen, hvor datoplanen for næste sæson er besluttet, og DM-stævnet i Svendborg, blev følgende behandlet:


Nyt Holdskaksystem
Det blev enstemmigt vedtaget at igangsætte udviklingen af et holdskaksystem i sammenhæng med Turnerings- og Kartotekssystemet og med brug af fælles data. En budgetforhøjelse på 40.000 kr. blev også enstemmigt besluttet til denne udvikling. Systemet kan i første omgang benyttes til både divisionsturneringen og hovedkredsholdturneringerne, og senere kan systemet også benyttes til andre former for holdskak. Planen er at der skal gennemføres tests i august-september og drift fra 1. oktober, dvs. systemet er planlagt at gå i luften inden næste holdsæson.

Ungdoms Grandprix fra sæsonen 2015-16:
Et udvalg udarbejder et forslag og regelgrundlag for "Ungdoms Grandprix", med brug af hurtigskakrating i unionens Turneringssystem, inden påske, baseret på drøftelserne af dette på HB-seminarerne i november 2013 og november 2014.

 

Beslutninger om ratingreglementet:
- Bonusreglen ændres, så grænserne sænkes med 0,5 point for at bonus udløses. Derved bringes det danske ratingtal for unge spillere i fremgang i bedre harmoni med ELO-tallet og formentlig også med den reelle spillestyrke.
- Gennemsnitsmetoden fjernes. Den er overflødig i dag, hvor ratingtal udregnes med computere.
- Det bliver ikke længere tilladt at frabede sig rating af en (udenlandsk) turnering forud for at den spilles. Alt rates.
- Reglerne fastslår nu, at udenlandske spillere, som er DSU-medlemmer, ikke rates dansk, og at danskere, bosiddende i udlandet, kan (permanent) frabede sig dansk rating. I begge tilfælde registreres dette i Turneringssystemet fremover. Praksis har været / burde have været således allerede.
- Ændringer i rating reglementet så dansk lynskak- og hurtigskakrating er omfattet udestår til påske, men er foreløbigt behandlet og omfatter i realiteten udelukkende at nedre grænse for disse to ratingtal er 500 og ikke 1000 som for almindelig dansk rating.

 

Lars-Henrik Bech Hansen

 

skaknaevnet

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2018

ccc2018

 Fredericia 2018

 politiken cup

 Hurtig DM Senior

Afsluttede begivenheder

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media