Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Nyt fra HB-mødet

 

På weekendens HB-møde blev følgende besluttet/behandlet:

Danmark sender af sikkerhedshensyn ikke nogen deltagere til U20 VM 2013 i Hatay i Tyrkiet. Spillestedet ligger tæt på den tyrkisk/syriske grænse, og da Udenrigsministeriet i en rejsevurdering skriver ”Alle ikke-nødvendige rejser og ophold i grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien f.eks. ved grænsebyer eller ved grænseovergange, frarådes.” har DSU valgt ikke at sende spillere af sted.


Pr. 1. januar 2014 vil det også blive muligt at have et dansk ratingtal i hurtig- og lynskak. Det vil højst koste 10 kr. i EMT-afgift pr. spiller i en turnering, der ønskes ratet. Selve administrationen af ratingtallene vil ske gennem DSUs nye turneringssystem, der ventes færdigt sidst på året.


Netmedlemsskab er fremover gratis, således at alle kan spille på skakserver.dk uden at skulle være medlem.


DSU indfører et landsdækkende Junior Grand Prix – både individuelt og for hold. Junior Grand Prix afsluttes med et nationalt stævne.


Omkampe ved DM i hurtigskak afskaffes. I stedet afgøres titlen i tilfælde af ligestilling ved korrektion – først Middel Buchholz og ved forsat ligestilling Sonneborg-Berger korrektion.


Dansk Skaksalgs bestyrelsesformand Tim Bjerre gennemgik på HB-mødet udviklingen i Unionens forretning, Dansk Skaksalg. HB modtog beretningen med tilfredshed.

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2018

          

ccc2018

 Fredericia 2018

 politiken cup

 Hurtig DM Senior

Afsluttede begivenheder

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media