Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Retsmøde den 11. august i Odense

Fredag den 11. august var der i Odense retsmøde i sagen som Chess Team Køge IVS har rejst mod Dansk Skak Union angående udlændingereglen i Divisionsturneringen. Se mere her.


Dansk Skak Union havde påstået sagen afvist med den begrundelse, at Chess Team Køge IVS ikke var rette sagsøger. Efter at have hørt argumenter fra parterne, meddelte dommeren, at han var af den opfattelse, at Chess Team Køge IVS var rette sagsøger.


Dansk Skak Union har fået frist til 8. september med hensyn til at beslutte, om vi ønsker at kære denne afgørelse til landsretten. Fristen betyder, at sagen kan behandles af Hovedbestyrelsen på det kommende HB møde den 3. september.

 

Såfremt beslutningen på HB-mødet bliver at Dansk Skak Union ikke kærer afgørelsen, fortsætter sagen i byretten.


Med venlig hilsen

 

Poul Jacobsen

 

paragraf

Kommende begivenheder

 

ccc2018

 

Afsluttede begivenheder

 dm logo_2017_skak_dk

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

 Aarhus Festuge 2017

 politiken cup

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media