Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Delegeretmødet 2013

Delegeretmødet 2013 var præget af længere diskussioner af to emner: En ændring af divisionsturneringen og situationen i Dansk Skaksalg.


En vejledende afstemning om et forslag fra 9. Hovedkreds om, at man skulle beholde koblingen mellem hovedkredsturneringerne og Divisionsturneringen, endte med 1135 stemmer for og 293 imod, 71 blanke. Der var afgivet 1509 af de 1799 tilstedeværende stemmer.


Derefter fulgte en længere debat om håndteringen af situationen i Dansk Skaksalg. Redaktionen vil ikke her indlade sig på et fyldestgørende referat af debatten, men vil henvise til det officielle referat, der kommer senere.


Formandens beretning blev herefter sat til afstemning og vedtaget med 734 stemmer for, 680 imod og 385 blanke.


Herefter blev det til genvalg uden modkandidater af formand Lars-Henrik Bech Hansen og Tom Skovgaard til forretningsudvalget.
 

fu 2013
FU – bagerst fra venstre René Baarup-Christensen, Aage Olsen, Poul Jacobsen. Forrest Lars-Henrik Bech Hansen og Tom Skovgaard (foto: thv)


Delegeretmødet afsluttedes med et trefoldigt leve for Dansk Skak Union.

 

Kommende begivenheder

 

ccc2018

 

Afsluttede begivenheder

 dm logo_2017_skak_dk

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

 Aarhus Festuge 2017

 politiken cup

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media