Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Nyt fra HB-mødet

På hovedbestyrelsesmødet den 29. marts blev det besluttet, at udvide undersøgelsesfasen af holdturneringsstrukturen med et år, så der først tages en endelig beslutning til august 2014. Denne udvidelse af behandlingstiden skal sikre, at der findes en model, der vinder bred opbakning blandt hovedkredsene.

 

Angående Dansk Skaksalg har HB enstemmigt godkendt FUs og Skaksalgets bestyrelses håndtering af Skaksalgets drift det sidste års tid. Det blev samtidig besluttet at informationsniveauet fra Skaksalgets bestyrelse til hovedbestyrelsen fremover skal styrkes, bl.a. ved en fast rapportering af virksomhedens nøgletal. 

 

Skaksalget har også fået ny bestyrelse, der består af Tim Bjerre, Lars-Henrik Bech Hansen og Aage Olsen. Skaksalget fortsætter driften i sin nuværende form indtil der er opnået et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag til at træffe beslutninger om fremtiden.

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2018

          

ccc2018

 Fredericia 2018

 politiken cup

 Hurtig DM Senior

Afsluttede begivenheder

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media