Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Nye vilkår for LH Klassen

 Søndag den 21. august var HB samlet til møde, hvorfra de vigtigste beslutninger ganske kort skal gengives.

Det besluttedes dels at indføre en 30 træks remisregel i Landsholdsklassen, dels at ændre betænkningstiden i Landsholds- og Kandidatklassen, så alle grupper ved DM fremover spiller med samme betænkningstid som i Divisionsturneringen, nemlig 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter, samt 30 sekunder tillæg pr. træk fra træk 1.

Som et yderligere medlemsfremmende tiltag besluttede HB at der kan deltidsansættes en pigetræner, med ansvar for først og fremmest at forsøge på at fastholde interessen og udvikle spillestyrke blandt de mange piger som deltager i skoleskakkens aktiviteter, og de mange vi har set deltage ved Tjele Skaksommerlejr. Formålet er på sigt at sluse pigerne ind i det almindelige skakliv.

Divisionsturneringens forskellige grupper blev gennemgået, og godkendt, så divisionsturneringslederen kan i løbet af kort tid præsentere grupperne.

Forretningsudvalgets oplæg til budget blev førstebehandlet. Fra oplægget skal især nævnes at FU ønsker at styrke ungdomslandstrænerens budget markant med ekstra midler til at træne de allerstørste talenter, samt at FU også i 2017 ønsker at bruge midler på medlemsfremmende foranstaltninger. 

 

 

  

 

På vegne af HB

Poul Jacobsen 

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2018

ccc2018

 Fredericia 2018

 politiken cup

 Hurtig DM Senior

Afsluttede begivenheder

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media