Skaknævnet – sag nr. 193

Oprettet: Onsdag, 06 marts 2013 18:53
Skrevet af Thomas Vestergaard

 

Skaknævnets formand, Peter Roesen, har bedt www.skak.dk offentliggøre den seneste kendelse, nr. 193, fra Skaknævnet.


Peter Roesen opsummerer kendelsen:


- Sag nr. 193 (forespørgsel):

Dansk Skakunions vedtægter § 7

Forslag om at pålægge hovedbestyrelsen at indhente delegeretmødets godkendelse ved større ændringer af holdturneringen anset for at være i strid med vedtægtens § 7, hvorfor en vedtagelse krævede en vedtægtsændring.


Læs hele kendelse nr. 193 her.

 

skaknaevnet