Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Skaknævnet – sag nr. 193

 

Skaknævnets formand, Peter Roesen, har bedt www.skak.dk offentliggøre den seneste kendelse, nr. 193, fra Skaknævnet.


Peter Roesen opsummerer kendelsen:


- Sag nr. 193 (forespørgsel):

Dansk Skakunions vedtægter § 7

Forslag om at pålægge hovedbestyrelsen at indhente delegeretmødets godkendelse ved større ændringer af holdturneringen anset for at være i strid med vedtægtens § 7, hvorfor en vedtagelse krævede en vedtægtsændring.


Læs hele kendelse nr. 193 her.

 

skaknaevnet

Kommende begivenheder

 

ccc2018

 

Afsluttede begivenheder

 dm logo_2017_skak_dk

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

 Aarhus Festuge 2017

 politiken cup

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media