Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Dagsorden HB møde 24. marts

 

Dansk Skak Union - Hovedbestyrelsesmøde
fredag d. 25. marts 2016 kl. 13.00
på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

 


Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 14. februar 2016
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Økonomi og regnskab
5. Forslag fra 7. hovedkreds vedr. referatformen
6. Divisionsturneringen
7. Nedlæggelse af Dansk Skak Unions Skakserver
8. Valg
a. Repræsentation i FIDE og ECU
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet
d. Ratingkomiteen
e. Dansk Skaksalgs ApS’s bestyrelse
f. Turneringskomite til divisionsturneringen
g. Divisionsturneringsudvalg
9. Hæderstegn og initiativpræmier
10. Nyt fra hovedkredsene
11. Næste periodes HB-møder
12. Eventuelt
På forretningsudvalgets vegne
Aage Dalstrup Olsen
Sekretær, Dansk Skak Union

Kommende begivenheder

 

ccc2018

 

Afsluttede begivenheder

 dm logo_2017_skak_dk

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

 Aarhus Festuge 2017

 politiken cup

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media