Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

HB møde februar 2016

poul jacobsen
Referat fra mødet i Hovedbestyrelsen (HB) kan i sin fulde længde med alle bilag læses på skak.dk
Vi er 4270 medlemmer i Dansk Skak Union pr. 30. december 2015. I den første version af denne artikel skrev jeg 4547 medlemmer.

Det er desværre ikke helt korrekt. For med i det højeste tal er 87 abonnenter af Skakbladet og 190 "gratister", altså prøvemedlemmer, som er registreret på ratinglisterne i DSU, men ikke er egentlige medlemmer. Trækker man antallet af abonnenter og prøvemedlemmer fra, så passer tallene. Tak til opmærksomme læsere af de underliggende bilag!

Årets skakspiller
Sune Berg Hansen vandt Afstemningen om Årets skakspiller. Selve afstemningen fik et andet forløb end ønsket, da der var en massiv afgivelse af falske stemmer. 
Formand Poul Jacobsen gjorde Hovedbestyrelsen opmærksom på, at hvis fremtidige afstemninger, hvad enten det er om Årets Skakspiller eller andet, skal foregå online, er der tydeligt behov for at sikkerheden skærpes. 

Datoer for liga og divisioner samles delvis
Som bekendt har XtraCon-Skakligaen og de øvrige divisioner spillet adskilt med forskellig begrundelse. Der har været en vis utilfredshed med den konstruktion, blandt andet fordi den ønskede livedækning ikke helt blev opfyldt.
Nu er der så vedtaget en model, hvor cirka halvdelen af matcherne i liga og divisioner spilles samme datoer.
Bemærk at i HB-referatets bilag er nævnt at datoerne for Skak-OL er 17/9-30/9. OL er af FIDE senere rykket og afvikles de to første uger af september. Ingen af datoerne ville dog kollidere med den danske holdturnering. 

Ratinggrænse ændres
Et forslag om at fjerne eller i hvert fald nedsætte ratingbundgrænsen blev genfremsat og vedtaget. I fremtiden kan man ikke komme under 500. 

Sekretariat eller kampagne
Planer om et sekretariat har været fremme i DSU tidligere og er igen til debat. Blandt andet efter forslag fra Tænketanken v/ Tim Bjerre, der foreslår oprettelse af landskontor med ansættelse af en person, som skal beskæftige sig med organisationudvikling af DSU.
Formanden for 9. hovedkreds, Morten Fabrin, støtter ikke tanken om et sekretariat, men peger på et alternativ til brug for den nuværende situation: Da unionens store problem er faldende medlemstal anbefaler Fabrin at ansætte en kampagneleder i op til et år med den ene opgave at lede og styre en medlemskampagne i 2016.

Seminar
Sune Berg Hansen holdt dagen før HB-mødet et seminar med et bud på moderne metoder til at rekruttere medlemmer.
Det han præsenterede for HB var med formandens ord håndterbart og overskueligt. Det bedste vil være at ansætte en person på fuld tid, idet vedkommende så ikke ville have andre arbejdsopgaver ved siden af arbejdet for DSU. 

Organisatorisk
Der er i England opstået nogle usikkerheder omkring Yes2Chess projektet, som betyder at Entercard ønsker aftalen genforhandlet. DSU kan bare se til, og usikkerheden om projektet er ærgerlig, især for Køge Skak Skole som har lagt et stort stykke forberedende arbejde allerede.

FIDE
December måneds FIDE kongres blev alt andet end sædvanlig. USA beskylder FIDE præsident Kirsan Ilyumzhinov for forskellige former for økonomisk uredelighed, og har forbudt statsborgere og firmaer i USA at have forretningsmæssige forbindelser med ham, så længe sagen ikke er afklaret. Det fik præsidenten til at bede om orlov for at forhindre at FIDE bliver omfattet af de amerikanske sanktioner.
Det har blandt andet betydet, at godkendelsen af Mads Andersens GM-titel har trukket ud. Titlen kommer formentlig efter DM.
Nordisk mesterskab 2017 er givet til Sverige i alle kategorier, idet det er jubilæumsår i Sverige og de har store planer i den forbindelse. Arrangementet forventes holdt i Uppsala. 

Flere registreringer men færre medlemmer
Under eventuelt oplyste kassereren, René Baarup-Christensen, at der er kommet ca. 200 nye registreringer i kartotekssystemet med baggrund i UGP-turneringerne. Der er dog netto blevet ca. 50 færre medlemmer. 

Kontingent

De fleste ting i samfundet stiger. De nuværende satser har været holdt i ro i en del år, siden 2009. Hovedbestyrelsen bebuder derfor en stigning, så kontingentet kommer op på et niveau så der er balance mellem udgifter og indtægter. 

Den årlige FIDE-afgift er ca. 60.000 kr. højere end tidligere, hvilket dels skyldes et øget antal ratede partier, og flere spillere på ratinglisten. Vi har ramt loftet for FIDE-udgifterne, så udgifterne bliver ikke højere lige nu.

 

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2018

          

ccc2018

 Fredericia 2018

 politiken cup

 Hurtig DM Senior

Afsluttede begivenheder

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media