Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Indkaldelse til delegeretmøde

DSU.png 


Dansk Skak Unions Delegeretmøde 2016

 

 

 

 

 

 

 

   

Dansk Skak Union afholder delegeretmøde ved Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Søndag d. 27. marts 2016 kl. 15.15.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2015 fremlægges

4. Fastsættelse af kontingent

5. Fastsættelse af ratingafgift

6. Indkomne forslag

§ 5, 1. afsnit, 1. punktum:
‘Unionen er organiseret i 9 hovedkredse.’
... foreslås ændret til:
‘Unionen er organiseret i 8 hovedkredse.’

§ 9, 6. afsnit, 1. punktum:
‘Klager til Skaknævnet skal indgives skriftligt inden 3 uger efter,
at klageren har fået meddelelse om den afgørelse, han vil påklage.’
... foreslås ændret til:
‘Klager til Skaknævnet skal indsendes elektronisk inden 3 uger efter,
at klageren har fået meddelelse om den afgørelse, han vil påklage.’

7. Valg af:
a. Kasserer (René Baarup-Christensen er på valg)
b. To medlemmer af forretningsudvalget (Aage Olsen og Peter Willer Svendsen er på valg)
c. Et medlem af skaknævnet (Michael D. F. Sørensen er på valg)
d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen er på valg)
e. To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2017

9. Eventuelt


Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem kl. 13.00 og 15:00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden.


På forretningsudvalgets vegne
Poul Jacobsen

 

 

Kommende begivenheder

 DM i Skak 2018

ccc2018

 Fredericia 2018

 politiken cup

 Hurtig DM Senior

Afsluttede begivenheder

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media