Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

Dagsorden HB møde 14. februar

Den kommende weekends HB møde er som nogen måske har bemærket, udvidet med en seminardag, hvor HB skal beskæftige sig med medlemsrekruttering, bl.a. på baggrund af et debatoplæg som GM Sune Berg Hansen præsenterer for HB.

 

Weekenden indeholder:

 

 

Lørdag: Seminardag med hovedpunktet medlemsrekruttering

 

 

Søndag: HB-møde fra kl. 9.30

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 29. november 2015

3. Forretningsudvalgets beretning

4. Økonomi og regnskab

5. Forslag til ændring af ratingreglementet

6. Fastlæggelse af dato for divisionsturneringen 2016/17

7. Pokalturneringen

8. Oplæg fra Tænketanken

9. Oplæg fra 9. hovedkreds

10. Opfølgning på seminar emner

11. Hæderstegn og initiativpræmier

12. Nyt fra hovedkredsene

13. Eventuelt

 

På forretningsudvalgets vege

Aage Dalstrup Olsen

Sekretær, Dansk Skak Union

 

Kommende begivenheder

 

ccc2018

 

Afsluttede begivenheder

 dm logo_2017_skak_dk

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

 Aarhus Festuge 2017

 politiken cup

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media