Forside Skakbladet

SKAKBLADET

Dansk Skak Unions trykte medlemsblad.

4 numre årligt.

Redaktion|Abonnement

Annoncer|Indbydelser
Arkiv

 

Aktuelle
ratinglister

klik her

divisionsturneringen

Danbase partiarkiv

 

bent-larsen

Ungdomsskakken FB

HB møde med seminar 28.-29.november

dsu 525

Dansk Skak Union holder seminar som en del af et to-dages hovedbestyrelsesmøde i wekenden lørdag den 28. november og søndag den 29. november.

 

Seminaret, der indledes lørdag formiddag klokken 10.30 i Fredericia har fokus på punkterne medlemsrekruttering og elitepolitik.

 

Om søndagen begynder HB-mødet klokken 9.30.

Dagorden for mødet er:

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referat af HB-mødet d. 30. august 2015

Resultat af mailafstemning siden sidste HB-møde

Forretningsudvalgets beretning

Økonomi Budget 2016

Støtteregler for internationale turneringer og andre turneringer

Divisionsturneringen

Forslag til ændring af ratingreglementet

Harmonisering af reglement for Hurtigskak DM for kvinder og åben række.

Ændring til Skakhåndbogens afsnit 1

Opfølgning på seminar-emner

Nyt fra hovedkredsene

Eventuelt

 

Aage Dalstrup Olsen Sekretær, Dansk Skak Union

 

Kommende begivenheder

 

ccc2018

 

Afsluttede begivenheder

 dm logo_2017_skak_dk

 Odense Mesterskabet 2017

 Hurtigskak DM 2017 Seniorer

 DM I Hurtigskak

 Aarhus Festuge 2017

 politiken cup

Øvrigt

danskskaksalg2

 chess house

dsus 50aar_banner

Dansk SkakDommerforening

 reklamebanner-dsu

 skoleskak

www.skak.dk    -    Dansk Skak Union    -    Copyright © 2012. All Rights Reserved

Network Media Hjemmeside fra
Network Media