Spil skak online
på Skakserver.dk


Dommere i 3. Hovedkreds

Opdateringsdato: 2. april 2013

Navn: Klub: IA
John Allan Algreen-Ussing Assens Skakklub
Arne Andersen Sydøstfyn
Erling Bech Andersen TÃ¥rnet Svendborg
Erik G. Andresen Nyborg Skakklub
Steen G. Andresen Ullerslev Skakklub
Lars Borbjerggaard Sydøstfyn
Keld Boysen Odense Skakklub
Bjarne Brunhøj-Esbensen Nyborg Skakklub
Niels Henrik Cappelen Læseforeningens Skakklub
John Dahlberg Nr.Åby Juniorskakklub
Kristoffer Dyrgård Frem Skakklub
Ove P. Eriksen Kerteminde Skakklub
Heinz Furrer Læseforeningens Skakklub
Peter Christian Grau Læseforeningens Skakklub
Jakob Grauslund Læseforeningens Skakklub
Bent Hansen Årslev Skakklub
Erling N. Hansen Middelfart Skakklub
Frits Ørbæk Hansen Sydøstfyn
Poul Jacobsen Ejby Skakklub
Bent Jensen Frem Skakklub
Lars Munk Jensen Læseforeningens Skakklub
Thomas Stausholm Jepsen Sydøstfyn
Johnny Holler Johansen Frem Skakklub
Jørgen Kiel Sydøstfyn
Peter Kinggaard Frem Skakklub
Anton Kjeldsen Frem Skakklub
Jacob Kloch Middelfart Skakklub
Knud Koudahl Årslev Skakklub
Brian Lorenzen Middelfart Skakklub
Arne Bech Madsen Nr.Åby Juniorskakklub
Ove Matras FÃ¥borg Skakklub
Chresten Anker Nielsen Ejby Skakklub
Jørgen Krone Nielsen Assens Skakklub
Michael V. Nielsen Læseforeningens Skakklub
Jonas Gøsta Nilsson Frem Skakklub
Svend Novrup Kerteminde Skakklub IA
Jess Nykjær Frem Skakklub
Svend C. J. Nørrelykke Middelfart Skakklub
Erik Pedersen Frem Skakklub
Hans Milter Pedersen Nyborg Skakklub
Jan Kaas Pedersen Sdr. Nærå Skekklub
Jens Erik Pedersen TÃ¥rnet Svendborg
Lean Lønne Petersen Årslev Skakklub
Kent Runge Poulsen Odense Skakklub
Mikael Rask FÃ¥borg Skakklub
Jens Rasmussen Frem Skakklub
Jimmy F. Sørensen Nyborg Skakklub
Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.