Spil skak online
på Skakserver.dk


Dommere i 9. Hovedkreds

Opdateringsdato: 2. april 2013

Navn: Klub: IA
Kirsten-Johanne Andersen Vorgod Skakklub
Lars Bo Andersen Holstebro Skakklub
Jan Bonnesen Holstebro Skakklub
Dim Buizer Skive Skakklub
Aksel Christensen Vestsalling Skakklub
Jesper Dürr Christiansen Kjellerup Skakklub
Kjærulf Egeberg Herning Skakklub
Christian Ertbjerg Aulum Skakklub
Morten Vigh Fabrin Viborg Skakklub
Kristian Graversgaard Herning Skakklub
Peter Graves Viborg Skakklub
Esmat Susanne Guindy Viborg Skakklub
Leif Hamborg Herning Skakklub
Aksel Hansen Holstebro Skakklub
Martin Høj Hansen Viborg Skakklub
Jes Uffe Harholm Viborg Skakklub
Dennis Hemdorff Holstebro Skakklub
Byrial Jensen Viborg Skakklub
Jens Kristian Jensen Ikast Skakklub
Jens Lund Jensen Herning Skakklub
Oluf Ahler Jessen THY Skakklub
Günther R. Karlsen Skive Skakklub
Kurt Kibsgaard Herning Skakklub
Henning Kristensen Herning Skakklub
Thomas Overgaard Kristensen Viborg Skakklub
Bent Madsen Kjellerup Skakklub
Egon Rysgaard Madsen THY Skakklub
Knud Spangsberg Mathiasen Vorgod Skakklub
Frode Meldgaard Skive Skakklub
Kjeld Merstrand Viborg Skakklub
Eilif Mæng Herning Skakklub
Bjarne Reiner Rye Nielsen Viborg Skakklub
Erling Møller Nielsen Skive Skakklub
Per Nielsen Skive Skakklub
John Noe Herning Skakklub
Henning Pedersen Ikast Skakklub
Sigurd Rindom Holstebro Skakklub
Claus Rossen Viborg Skakklub
Erik Ruskjær Kjellerup Skakklub
Poul Ejvind Ruskjær Kjellerup Skakklub
Kim Schmidt Holstebro Skakklub
Henrik Smedemark Skive Skakklub
Flemming Swayne Storgaard Ikast Skakklub
Mirsad Subasic Skive Skakklub
Erik Søbjerg Herning Skakklub
Søren Søgaard Herning Skakklub
Poul Søndergaard Viborg Skakklub
Jens Chr. Grud Sørensen THY Skakklub
Evan Thomsen Skive Skakklub
Bent Thorgård Kjellerup Skakklub
Ole Østergaard Herning Skakklub
Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.