Spil skak online
på Skakserver.dk


Kampledere hele landet

Opdateringsdato: 2. april 2013

HK Navn: Klub
1 Steffen Michael Kristensen Skakforeningen Odysseus
1 Per Kühlmann Damhus Skakklub
3 Kaj Erik Hansen Læseforeningens Skakklub
3 Carsten Sørensen Nr.Åby Juniorskakklub
3 Andrew Velarde Ejby Skakklub
4 Erik Juul Damholdt Tønder Skakklub
4 Knud Bjerre Engsnap Bov Skakklub
4 Karl Ørskov Jensen Haderslev Skakklub
4 Steen Jensen Bov Skakklub
4 Jens Carl Pedersen Tønder Skakklub
4 Broder Petersen Skakklubben Alssund
4 Børge Schrøder Haderslev Skakklub
6 Niels Møllmann Bøye Skakklubben af 1968
6 Lars Christiansen Nordre Skakklub
6 Peter Grønborg Skakklubben af 1968
6 Lars Holm-Rasmussen Århus Skakklub/Skolerne
6 Jakob Bjerre Jensen Århus Skakklub/Skolerne
6 Bjarne Kristensen Jessen Skakklubben af 1968
6 Ove Kehlet Viby Skakklub
6 Martin Knudsen Skakklubben af 1968
6 Mikkel Stephensen Skakklubben af 1968
6 Mikkel Gaunø Østergaard Skakklubben af 1968
8 Stig Ali Lenskjær Hillerød Skakklub
8 Stefano Freiesleben Sias Frederikssund Skakklub
8 Kurt Thomsen Egedal-Jyllinge Skakklub
9 Thomas Overgaard Kristensen Viborg Skakklub
Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.