Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 29. januar 2006

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 28. august 2005 Side 2
2. Forretningsudvalgets beretning Side 3
3. Medlemskampagnen Side 7
4. Forretningsorden for Hovedbestyrelsen Side 10
5. Reglement for Landsholdsklassen Side 11
6. EMT reglement: Forslag om revidering af afsnit 4.5.4.3 Side 12
7. EMT-afgift og FIDEs gebyrer for Elo-ratede turneringer Side 12
8. Unionens regnskab for 2005 og budget for 2006 Side 12
9. Tid og sted for næste møde Side 12
10. Eventuelt Side 12

Se eller download (som pdf) ...

Referat
Bilag 1 (...vedr. pkt. 4: Forslag til ændring af HB's forretningsorden)
Bilag 2 (...vedr. pkt. 5: Forslag til reglementsændringer)
Bilag 3 (...vedr. pkt. 6: Forslag til EMT-reglementet)
Bilag 4 (...vedr. pkt. 8: Dansk Skak Unions regnskaber, 2005) 

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.