Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 29. oktober 2006

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 3. april 2006  Side 3
2. Forretningsudvalgets beretning  Side 3
3. Spilserver  Side 6
4. Nye medlemstyper i Unionen  Side 7
5. Reglement og økonomi for Landsholdsklassen  Side 7
6. DM for juniorhovedkredshold  Side 8
7. Tid og sted for næste møde  Side 8
8. Eventuelt  Side 8

Se eller download (som pdf) ...
Referat
  
Bilag 1 (...vedr. pkt. 4: Medlemstyper)
Bilag 2 (...vedr. pkt. 5: Økonomi for Landsholdsklassen)
Bilag 3 (...vedr. pkt. 5: Reglement for Landsholdsklassen)
Bilag 4 (...vedr. pkt. 7: DM for juniorhovedkredshold)

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.