Spil skak online
på Skakserver.dk


HB mødet den 4. november 2012 på Hotel Scandic, Odense

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet 19. august 2012
3. Godkendelse af referat af delegeretmødet den 06. april 2012
4. Forretningsudvalgets beretning
5. Dansk Skaksalg ApS
6. Budget
7. Økonomi & Regnskab
8. Nyt fra hovedkredsene
9. Opfølgning på Visionsseminaret.
10. Opfølgning på Divisionsturneringsseminaret.
11. Udvalg og andre aktiviteter
a. Eliteudvalget
b. Ungdomsudvalget - Junior Hold DM
c. Kvindeudvalget
d. Kartoteksudvalget
12. Forbundsskifte vilkår
13. Konstituering af nyt FU medlem
14. Eventuelt

Bilag:
1. Referat HB mødet den 4. november 2012
2. Referat HB mødet den 19. august 2012
3. Bilag pkt. 3 nr. 1 - indsigelse mod delegeretmødereferat 2012 27 08 12
4. Bilag pkt. 3 nr. 2 - replik til LHBH 09 10 12
5. Bilag pkt. 4 - Forretningsudvalgets beretning
6. Bilag pkt. 6 nr. 1 - Regnskab 2012 og budget 2013
7. Bilag pkt. 6 nr. 2 - kommentarer til budget 2013
8. Bilag pkt. 8 - Hovedkreds Medlemstal 2012 4 kvartal

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.