Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 19. august 2012.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. april 2012
3. Godkendelse af referat af Delegeretmødet 8. april 2012
4. Personsag
5. Forretningsudvalgets beretning
6. Nyt fra hovedkredsene
7. Økonomi & Regnskab
8. 1. behandling budget 2013
9. Opfølgning på Visionsseminaret.
10. Godkendelse af Divisionsturneringsplanen.
11. Udvalg og andre aktiviteter
a. Eliteudvalget
b. Ungdomsudvalget
c. Kvindeudvalget
d. Breddeudvalget
e. Regeludvalget
f. Kartoteksudvalget
12. Annoncering af handicap tilgængelighed i indbydelser.
13. Eventuelt

Bilag:

Referat
Bilag pkt. 1 Dagsorden 20120819

Bilag pkt. 2 HBREF20120406
Bilag pkt. 3 Delegeretmødet 2012
Bilag pkt. 5 Forretningsudvalgets beretning
Bilag pkt. 6 Hovedkreds Medlemstal kvartalsvis
Bilag pkt. 7 Regnskab 2012 og budget 2013
Bilag pkt. 8 Kommentarer til budget 2013
Bilag pkt. 10 Divisionsturnering 1213 udkast 5
Bilag pkt. 11 b Status fra Ungdomslandstræneren august 2012
Bilag pkt. 11 d Breddeudvalget august 2012
Bilag pkt. 12 Skak og tilgængelighed
Bilag pkt. 13 Notat om turneringssystem til www.skak.dk
Bilag pkt. 13 Ny DSU webside Jul 2012


Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.