Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde fredag d. 6. april 2012.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet 5. februar 2012
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra hovedkredsene
5. Planlægning af arbejdet med Visionerne.
6. Endelig godkendelse af Divisionsturnerings planen.
7. Udvalg og andre aktiviteter
a. Eliteudvalget
b. Ungdomsudvalget
8. DM I hurtigskak
9. Økonomi & Regnskab
10. Valg
a. Repræsentation i FIDE og ECU
b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
c. Repræsentation i Tankesportsforbundet
d. Ratingkomiteen
e. Dansk Skaksalgs bestyrelse
11. Hæderstegn og initiativpræmier
12. Tid og sted for næste møde
13. Eventuelt

Bilag;
Referat

Bilag 1 - Dagsorden

Bilag 2 - Referat af sidste HB-møde

Bilag 3 - Beretning

Bilag 4 - Medlemstal

Bilag 8 - Ansøgning

Bilag 11 - Initiativpræmier og Hæderstegn

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.