Spil skak online
på Skakserver.dk


Indbydelse til pokalturneringen 2012.
Af Poul Jacobsen

Spillested:
Hotel Scandic Odense
Hvidkærvej 25
5250 Odense SV

Tidspunkt:
Søndag d. 27-05-2012 kl. 11.00 – 20.00

Deltagere:
For Elite- og Bredderækken er 2 hold fra hver hovedkreds kvalificeret, hvorimod der er fri tilmelding af hold til Seniorrækken og Juniorrækken. Der spilles med 4 mands hold. Dog må der benyttes 1 reserve pr. hold.

Eliterækken:
Fri tilmelding til de indledende stævner i hovedkredsen.

Bredderækken:
Et deltagende hold i Bredderækken må til en runde maksimalt have et ratinggennemsnit på 1800 for de 4 aktive spillere, udregnet efter årets først offentliggjorte liste fra DSU.

Juniorrækken:
Spillerne må ikke være fyldt 20 år d. 1. januar 2012.

Seniorrækken:
Berettiget til at deltage er mandlige spillere, der er fyldt 60 år senest det år, hvor turneringen afvikles, og kvindelige spillere, der er fyldt 50 år senest det år, hvor turneringen afvikles..
 
Betænkningstid:
Hver spiller har 20 minutter til hele partiet + 5 sek. pr. træk fra træk 1.

Ratingtal:
Alle gældende ratingtal er fra listen pr. 1. januar 2012.
 
Regler for turneringen:
Se gældende reglement her: Pokalturneringsreglement
 
Tilmelding:
Hovedkredsens turneringsleder indsender senest 29. april 2012 en oversigt over hvilke hold, fra hovedkredsen, der deltager i finalestævnet. Tilmeldingerne sendes til pokalturnering@skak.dk

Tilmeldingerne skal indeholde følgende:
-    Navn på Hold / Klub
-    Styrkeliste jf. reglementet
-    Mailadresse og telefonnummer på en kontaktperson fra hver klub/hold
-    Frokostbuffet skal i år forudbestilles og dette skal fremgå af tilmelding, samt hvem der skal opkræves for buffeten. (Prisen er kr. 165,00 inklusive en øl eller vand.)
 
Turneringsleder:
Poul Jacobsen
Tlf.: 40 83 36 16
Email: pokalturnering@skak.dk

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.