Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 27. november 2011

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet 28-08-2011
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Budget 2012
5. Nyt fra Hovedkredsene
6. Status på skak.dk 
7. DM i hurtigskak
8. Opfølgning på visionsseminar
9. Ungdomsarbejde
a. U-DM
b. Junior Hold-DM
c. Skaktræning på skak.dk
10. Nyt fra udvalgene
a. Eliteudvalget
b. Kvindeudvalget
c. Regeludvalget
d. Kartoteksudvalget
11. Tid og sted for næste møde
12. Eventuelt

Bilag:
Referat
Bilag 1: Dagsorden
Bilag 2: Referat af HB-Møde Søndag d. 28. august 2011
Bilag 3: Forretningsudvalgets beretning
Bilag 4A: Resultatopgørelse
Bilag 4B: Budget
Bilag 5: Medlemstal
Bilag 10A: Evaluering af deltagelse på hold for Dansk Skak Union
Bilag 10B: DSU’s Kvindelandstræner – Kommissorium
Bilag 10C: Ændringsforslag til Reglement for DM

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.