Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 28. august 2011

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet i påsken
3. Godkendelse af referat af delegeretmødet 2011
4. Forretningsudvalgets beretning
5. Budgetforhandling
6. Nyt fra Hovedkredsene
7. Status på skak.dk
8. Ungdomsarbejde
a. Skaktræning
b. Juniorhold DM
c. Ungdoms DM
d. Tjele efterskole og skak
e. Skaklejr på Tjele
9. Nyt fra udvalgene
a. Lederudvikling
b. Beretning fra Ungdomslandstræneren
c. Eliteudvalget
d. Kvindeudvalget
e. Seniorudvalget
f. Økonomi og kartoteksudvalg
10. Godkendelse af divisionsturneringen 2011 / 2012
11. Pokalturneringen
12. Tid og sted for næste møde
13. Eventuelt

Bilag

Referat

1A Bilag - Dagsorden

2A Bilag - HB-Referat 22-04-2011

3A Bilag - Referat af delegeretmødet 2011

4A Bilag - Forretningsudvalgets beretning

5A Bilag - Budgetudkast

5B Bilag - Kommentarer til budgetudkast

6A Bilag - Medlemstal

10A Bilag - Følgebrev fra divisionsturneringsudvalget

10B Bilag - Divisionsturneringsplan

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.