Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 6. februar 2011

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra November 2010. Herunder drøftelse af brugen af Båndoptagelser.
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra Hovedkredsene
5. Tilbagemelding om juniorinstruktørordningen fra HK.
6. Status på skak.dk og IT.
7. Ændring af vedtægter.
8. DSU`S struktur status efter HB-seminaret.
9. Divisionsturneringsdatoer 2011-12
10. Udvalg. Nyt fra udvalgene. A: K-skak udvalget B: Seniorudvalget C: Eliteudvalget
11. DSU og fremtiden.
12. FA seminar i Danmark.
13. Unionens Økonomi.
14. Påskestævnet.
15. Tid og sted for næste møde:
16. Eventuelt.

Bilag:
Referat

Bilag 1 - Mødeindkaldelse

Bilag 2 - Forretningsudvalgets beretning

Bilag 3 - Medlemstal

Bilag 4 - Skak.dk

Bilag 5a - Brev fra Divisionsturneringslederen

Bilag 5b - Kalender med divisionsturneringsdatoer

Bilag 5c - Brev fra Divisionsturneringsudvalget

Bilag 6a - K-skakafdelingens rapport 2010

Bilag 6b - K-skaktitelholdere

Bilag 6c - Regnskab for K-skakafdelingen 2010

Bilag 7 - Nyhedsbrev Seniorskak december 2010

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.