Spil skak online
på Skakserver.dk


Indbydelse til pokalturneringen 2011.

Af Chresten Nielsen

 

Spillested:

Hotel Scandic Odense

Hvidkærvej 25

5250 Odense SV

 

Tidspunkt:
Søndag d. 12-06-2011
kl. 11.00 – 20.00.

 

Deltagere:
For Elite-, Bredderækken er 2 hold fra hver hovedkreds kvalificeret, hvorimod der er fri tilmelding af hold til Seniorrækken og Juniorrækken.

Der spilles med 4 mands hold. Dog må der benyttes 1 reserve pr. hold.

 

Eliterækken:

Ingen restriktioner med hensyn til ratinggennemsnit. 2 hold fra hver Hovedkreds kan kvalificere sig til stævnet.

 

Bredderækken:

Et deltagende hold i Bredderækken må til en runde maksimalt have et ratinggennemsnit på 1800 for de 4 aktive spillere, udregnet efter årets først offentliggjorte liste fra DSU (1. januar 2011). 2 hold fra hver Hovedkreds kan kvalificere sig til stævnet.

 

Juniorrækken:

Spillerne må ikke være fyldt 20 år d. 1. januar 2011.

 

Seniorrækken:

Spillerne skal minimum være fyldt 60 år pr. 1. januar 2011.

 

Betænkningstid:
Hver spiller har 20 minutter til hele partiet + 5 sek. pr. træk fra træk 1.


Ratingtal:
Alle gældende ratingtal er fra listen pr. 1. januar 2011.

 
Regler for turneringen:

Gældende reglement er vedtaget på hovedbestyrelsesmødet 14. november 2010, og ikke indskrevet i den nuværende version af skakhåndbogen.

 

Se gældende reglement her: Pokalturneringsreglement

 
Tilmelding:

Hovedkredsens turneringsleder indsender senest 12. maj 2011 en oversigt over hvilke hold, fra hovedkredsen, der deltager i finalestævnet. Tilmeldingerne sendes til pokalturnering@skak.dk

 

Tilmeldingerne skal indeholde følgende:

-       Navn på Hold / Klub

-       Styrkeliste jf. reglementet

-       Mailadresse og telefonnummer på en kontaktperson fra hver klub/hold

-       Frokostbuffet skal i år forudbestilles og dette skal fremgå af tilmelding, samt hvem der skal opkræves for buffeten. (Prisen er i år 165,- DKK for en frokostbuffet inkl. 1 øl/vand)

 
Turneringsleder:

Chresten Nielsen

Tlf.: +45 - 28 15 12 71

pokalturnering@skak.dk

 

 

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.