Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 14. november 2010

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Forretningsorden
5. Nyt fra Hovedkredsene
6. Status på skak.dk
7. Kandidatklassen
8. Elitestruktur
9. Udvalg
a. Divisionsturneringsudvalget
b. Eliteudvalget
c. Ungdomsudvalget
d. Lederudviklingsudvalget
e. Økonomi og Kartoteksudvalget
10. Pokalturneringen
11. 2. behandling af unionens budget for 2011
12. Organisation på næste møde
13. Tid og sted for næste møde
14. Eventuelt

Bilagsoversigt:
Referat

Bilag 1: Dagsorden

Bilag 2: Referat af HB-møde 29. august 2010

Bilag 3: Forretningsudvalgets Beretning

Bilag 4: Medlemstal

Bilag 5A: Landstræner kommissorium

Bilag 5B: Ungdomslandstræner kommissorium

Bilag 6: Tanker om lederudvikling i Dansk Skak Union

Bilag 7: Etablering af nyt webbaseret kartotekssystem

Bilag 8A: Reglement for Dansk Skak Unions Pokalstævne

Bilag 8B: Dommerinstruks Pokalstævne
 
Bilag 9: Budget 2011

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.