Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 29. august 2010

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra HB 02-04-2010
3. Godkendelse af referat fra delegeretmødet 2010
4. Forretningsudvalgets beretning
5. Nyt fra Hovedkredsene
6. Status på skak.dk
7. Reglement for DM og koordinerede turneringer
8. DSU’s struktur
9. Udvalg
10. Pokalturneringen
11. FIDE og ECU valg
12. 1. behandling af unionens budget for 2011
13. Skakhåndbogen
14. Faste oplysninger for HB
15. Tid og sted for næste møde
16. Eventuelt

Bilagsoversigt:
Referat

Bilag 1: Dagsorden

Bilag 2: Referat af HB-Møde 02-04-2010

Bilag 3: Referat af Delegeretmødet 2010

Bilag 4: Forretningsudvalgets beretning

Bilag 5: Medlemstal

Bilag 6: Status på skak.dk

Bilag 7: Reglement for DM og koordinerede turneringer

Bilag 8: DSU Struktur

Bilag 9: Divisionsturneringsudvalget A

Bilag 9: Divisionsturneringsudvalget B

Bilag 9: Divisionsturneringsudvalget C

Bilag 10: Eliteudvalget A

Bilag 10: Eliteudvalget B

Bilag 11: Ungdomsudvalget

Bilag 12: Lederudviklingsudvalget

Bilag 13: Budget for 2011 A

Bilag 13: Budget for 2011 B

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.