Spil skak online
på Skakserver.dk


Børneattest
Dansk Skak Union prioriterer børns sikkerhed mod pædofili højt. Et barn skal have tillid til sine trænere, instruktører og ledere, og forældre må ikke tvivle på sikkerheden, men skal trygt kunne sende deres børn hen i skakklubben.

Det er lovpligtigt for skakklubber at indhente børneattester på trænere, instruktører og holdledere, før de får direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:

• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
• Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Oplysningerne fås fra Det Centrale Kriminalregister, og er fortrolige og underlagt tavshedspligt, og skal derfor behandles på en betryggende måde for alle parter baseret på objektivitet og konsekvens.
Bestyrelsesmedlemmer og andre, som ikke har direkte kontakt med børn under 15 år i det daglige klubliv, er ikke omfattet af lov om børneattester.

Loven omfatter kun nytiltrådte trænere, instruktører og ledere siden den 1. juli 2005. Skakklubber kan dog frivilligt beslutte at indhente børneattester på alle trænere, instruktører og ledere, der arbejder direkte med børn under 15 år.

Det er gratis og nemt at indhente børneattester og det kræver kun få ressourcer af skakklubben.

Guide: Sådan gør du
• Udpeg en person, som skal indhente, modtage og opbevare børneattesterne fortroligt.
•Download blanketten til indhentelse af børneattester (linket herunder).
• Læs vejledningerne til udfyldelse og opbevaring.
• Udfyld blanketten og få den pågældende træner, instruktør, leder mv. til at underskrive den.
• Send blanketten til:  

Rigspolitiet - Center for Almen Jura
Kriminalregisteret
Børneattester, Polititorvet 14
1780 København V

Børneattest - rekvisition og samtykkeerklæring til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.