Spil skak online
på Skakserver.dk


Kandidater til FU
25. marts 2012
Thomas Hauge Vestergård

Poul Jacobsen, formand for Fyns Skak Union og Ivan Plougmann Madsen, Holdturneringsleder i 2. HK, er det nuværende FUs bud på to nye FU medlemmer.

DSU formand Lars-Henrik Bech Hansen fortæller, at han er rigtig glad for, at Poul Jacobsen og Ivan Plougmann Madsen har sagt ja til at stille op til de to poster i FU, der bliver ledige til delegeretmødet i påsken, da Chresten Nielsen og Kim Skaaning-Pedersen ikke genopstiller.

Vi har bedt de to kandidater om at beskrive dem selv:

Af Poul Jacobsen
Poul Jacobsen skak CV
Født 1959 men startede først med skakspillet i 1986.

Blev bestyrelsesmedlem i Nyborg Skakklub i 1988, og har siden stort set uafbrudt siddet i klubbestyrelser på kasserer eller formandsposter. Kom i 3.HK bestyrelse som kasserer i 1994 og har siddet der siden, de sidste år dog som formand. Denne post fratræder jeg på hovedkredsmøde den 28. marts i år, så der skal ikke dobbeltjobbes.

Gennem årene har jeg medvirket til at arrangere større og mindre arrangementer, og har fået en nogenlunde fornemmelse for hvad der kræves for at det organisatoriske bag skakbrætterne fungerer, uanset om vi snakker det daglige klubliv, arbejdet i hovedbestyrelsen, eller gennemførelsen af større konkrete projekter som eksempelvis Påsketurneringer. Igennem de senere år har jeg tillige fundet tid til at bruge dommerkortet mere aktivt, det er en meget stor glæde og inspiration at komme rundt og opleve hvordan opgaverne håndteres andre steder, jeg synes også det giver en indsigt som kan være gavnlig i skakpolitisk henseende.

Skakpolitisk har jeg det sådan at vi naturligvis skal arbejde for en stærk elite, men den skal forankres i en velfungerende breddeorganisation. Vi skal, på den ene eller anden måde, sikre at der kan spilles skak og udvikles talenter ud over hele landet, dvs. der skal være klubber og hovedkredse som er velegnede til formålet. Vi skal fra organisationens side understøtte dette ved bl.a. at fremhjælpe nogle ledervilkår som sikrer at flere vil deltage i arbejdet. Nogle kan muligvis huske at jeg kort har snust til FU tidligere. Den gang blev jeg nok lidt overvældet af opgavens omfang, nu har jeg væsentligt færre kasketter på, og bliver ikke så overrasket over den arbejdsbyrde som møder FU hver uge.

En særlig opgave bliver arbejdet med at udbrede kendskabet til skakken via hyppige livetransmissioner. FU har en ambition om at alle skakliga kampe skal transmitteres live fra det kommende år. Opbygningen af den nødvendige logistik bliver alene et stort projekt i sig selv. Personligt har jeg den holdning at vort liveudstyr også skal bruges til at sende breddeskak, og selvom jeg godt fornemmer der rynkes på næsen over det i visse kredse, så mener jeg stadig det er en rigtig tanke. De breddeskak transmissioner jeg hidtil har været involveret i har bekræftet det, de har simpelthen deres eget publikum med en skakforståelse der matcher.  Skakken er for alle, det er vore materialer og muligheder også, især også fordi vi er fælles om at betale dem.

Det nuværende FU har nogle ambitioner som jeg gerne vil være med til at realisere, derfor stiller jeg både lysten hertil og en del erfaring til rådighed herfor.  

Poul Jacobsen


Af Ivan Plougmann Madsen
Ivan Plougmann Madsen, Haslev skakklub.
Alder: 54
I det civile er jeg gift med Karin, har to hunde og arbejder som landinspektør i Hørsholm.

Min karriere som aktiv spiller toppede i 1981 da jeg havde 1922 i rating. Siden gik det ned ad bakke og  jeg spiller ikke så meget andet end holdskak, til gengæld har jeg været turneringsleder for ret mange turneringer gennem årene.

Jeg blev uddannet som TL i 1978 og fik min ilddåb ved DM i 1979, hvor jeg havde 3. klasse sammen med Theodor Larsen. Dengang var der 78 deltagere alene i 3. klasse.

Siden var jeg TL ved koordinerede turneringer i Aalborg, Vejen og Svendborg.

Sidst i 80’erne blev jeg involveret i afvikling af flere internationale turneringer og blev IA i 1990. Jeg var TL for flere GM-turneringer i København og Aalborg omkring 1990. Siden gik min skak på stand-by indtil 2003, hvor jeg kom til Skovbo skakklub. Senest har jeg været TL for XtraCon turneringerne i 2009 og 2010.

I mange år var min centrale interesse at få folk til at spille turneringer og være med til at få disse til at køre , i dag er det spørgsmålet om at få medlemmerne tilbage i skakklubberne. Blandt andet undrer det mig, at der må findes 100000 tidligere skoleskakspillere i Danmark og det er så få af dem, vi har kunnet fastholde.

Vi skal naturligvis fortsætte det aktive juniorarbejde, der foregår mange steder i håbet om, at nogle vender tilbage til skakken senere i livet.

Jeg har haft bestyrelsesposter i flere skakklubber. Vejgaard, K41, Skovbo og er i øjeblikket holdturneringsleder i 2. hovedkreds.

Ivan Plougmann Madsen


Læs også:
Nyhedsbrev kvindeskak
28. december 2012
Thomas Hauge Vestergård

Den afgående kvindelandstræner Thorbjørn Bromann skriver nyhedsbrev om dansk kvindeskak.

Stem på Årets Skakspiller 2012
27. december 2012
Thomas Hauge Vestergård

Så er det for fjerde gang op til Dansk Skak Unions medlemmer at vælge Årets Skakspiller.

Jule- & Nytårsskak
25. december 2012
Thomas Hauge Vestergård

Juleferien er som altid en travl skaktid, både i udlandet og herhjemme.  Torsdag starter flere turneringer med dansk deltagelse.

Glædelig Jul!
24. december 2012
Lars-Henrik Bech Hansen

Dansk Skak Union ønsker alle skakspillere en rigtig glædelig Jul og håber at juleferien også vil give tid til at spille lidt skak.

Hovedbestyrelsesmødet den 4. november 2012
23. december 2012
Thomas Hauge Vestergård

Referatet af Hovedbestyrelsesmødet den 4. november 2012 med tilhørende bilag kan nu downloades her fra siden.

Årets Skakspiller 2012
19. december 2012
Thomas Hauge Vestergård

For fjerde gang er det op til DSUs medlemmer at vælge årets danske Skakspiller, der indtil 2008 blev udnævnt af de danske skakjournalister. Vær med til at nominere kandidater.

Jacob Aagaard kommentator til DM 2013
18. december 2012
Thomas Hauge Vestergård

Tilmeldingen til DM 2013 er åben, lige nu er kun den forsvarende mester GM Sune Berg Hansen og IM Jakob Vang Glud tilmeldt. GM Jacob Aagaard vil være kommentator ved DM 2013 sammen med Per Andreasen.

Senior - Junior 149 - 131
15. december 2012
Thomas Hauge Vestergård

Rutinen trak det længste strå ved dagens dobbeltturnering Senior mod Junior. Men det var tæt. I København vandt juniorerne, mens seniorerne var bedst i Randers.

Senior mod Junior
13. december 2012
Thomas Hauge Vestergård

Lørdag spilles der Senior mod Junior turnering i Randers og København. Begge steder vises partierne live på internettet.

Magnus Carlsen vandt i London
12. december 2012
Thomas Hauge Vestergård

Magnus Carlsen vandt London Chess Classic og sætter samtidig ratingrekord. 2861 vil der stå ud for nordmandens navn på næste verdensrangliste. Eksverdensmester Vladimir Kramnik overtager andenpladsen og er igen over 2800 i rating.

Flere artikler