Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 2. april 2010

Dagsorden
1. Godkendelse af referat af HB-mødet 7. februar 2010
2. Personsag udenfor referat
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra Hovedkredsene
5. Fremtidens elitepolitik
6. Status på skakserveren
7. Dopingreglement
8. Kandidatklassen ved DM, foreløbig drøftelse
9. Divisionsturneringen
10. Dansk Skaksalg ApS
11. Udvalg og andre aktiviteter
12. Økonomi
13. Valg
14. Hæderstegn og initiativpræmier
15. Tid og sted for næste møde
16. Eventuelt

Bilag
Referat
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7.1
Bilag 7.2
Bilag 8

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.