Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 7. februar 2010

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsag
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra Hovedkredsene
5. Status på skakserveren
6. Nyt fra udvalgene
6.1 Kvinde- og pigeskakudvalget
6.2 Eliteudvalget
6.3 Ungdomsudvalget
6.4 K-Skakudvalget
6.5 Resten af udvalgene
7. FIDE-Afgiften
8. Tid og sted for næste møde
9. Eventuelt

Bilag:
Referat
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
Bilag 12

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.