Spil skak online
på Skakserver.dk


Indbydelse til pokalturneringen 2010

Af Chresten Nielsen

Spillested:
Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Tidspunkt:
Søndag d. 23-05-2010 kl. 11.00 – 19.45

Deltagere:
For Elite-, Bredde- og Juniorrække er 2 hold fra hver hovedkreds kvalificeret, hvorimod der er fri tilmelding af hold til Seniorrækken.
Der spilles med 4 mands hold. Dog må der benyttes 1 reserve pr. hold.

Eliterækken:
Fri tilmelding

Bredderækken:
Ratinggennemsnit må max være 1800 d. 1. januar 2010. Hvis hold anvender reserve, gælder dette gennemsnit for de 4 højest ratede.

Juniorrækken:
Spillerne må ikke være fyldt 20 år d. 1. januar 2010. Der kan dog indsættes en reserve/chauffør der er over aldersgrænsen. Denne reserve må ikke have et ratingtal højere end 1699.

Seniorrækken:
Aldersgrænsen er min. 60 år for mænd og min. 50 år for kvinder pr 1. januar 2010.

Betænkningstid:
20 min + 5 sek. Pr. udført træk pr. spiller fra partiets begyndelse.

Ratingtal:
Alle gældende ratingtal er fra listen pr. 1. januar 2010.

Regler for turneringen:
Gældende regler fra Skakhåndbogens afsnit 5.3 og 5.4.

Tilmelding:
Hovedkredsens turnerings-leder indsender straks efter kvalifikationsstævnet en oversigt over hvilke hold, der deltager i finalestævnet til undertegnede på e-mail.

Kontaktperson i klubben oplyses sammen med dennes e-mail. Smtidigt anføres hvilke hold hovedkredsen betaler buffet for.

Indsendelse af holdlister fra klubberne:
Senest mandag d. 10. maj 2010 bekræfter de enkelte hold deres deltagelse med følgende oplysninger:

Spillernavne, Ratingtal og Alder.

Ved tilmelding ønskes også oplyst et mobil tlf. hvorpå holdet kan kontaktes på selve spilledagen, fx under transporten dertil. Disse oplysninger sendes på e-mail.

Opfordring:
Af hensyn til det gode og fortsatte samarbejde mellem Hotel Nyborg Strand og Dansk Skak Union anbefales det hovedkredsene, at de benytter hotellets tilbud om buffet + 1 øl/vand (pris ca. 236,00) som præmier til de hold der kvalificerer sig til stævnet.

Der er indgået aftale med hotellet om udlevering af spisebilletter til de hovedkredses hold, som benytter denne kollektive forplejning af deres deltagere.
 
Hovedkredsene hæfter for betalingen.

Billetterne udleveres til holdenes ansvarlige ledere i det aftalte antal under stævnet.

Turneringsleder:
Chresten Nielsen
Tlf.: +45 - 28 15 12 71
E-mail: pokalturnering@skak.dk

 

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.