Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2009

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af Delegeretmødet i Silkeborg.
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra Hovedkredsene
5. Status på skakserveren.
a. Status pr. 30. August. HB-medlemmerne bedes benytte Serveren nogle gange frem mod HB-mødet af hensyn til
diskussion om fremtiden.
b. Aftale om udvikling af holdmodul i samarbejde med Norsk Ungdomskak ved Bjarke Sahl.
6. Udvalg godkendes endelig til offentliggørelse.
a. Skakserverudvalget.
b. Ungdomsudvalget.
c. Divisionsturneringsudvalget.
d. Informationsudvalget.
e. IT-udvalget
f. K-skakudvalget
g. Reglementsudvalget
h. Turneringsudvalget.
i. Udvalget for Kvinde og pigeskak.
j. Udvalget for seniorskak.
k. Landstrænerudvalget.
7. Godkendelse af divisionsturneringsreglement og program.
8. Anmodning til HB i forbindelse med overvejelser om sammenlægning af 6. og 9. HK og fælles Mesterklasse med 7. HK.
9. Godkendelse af Seniorskak reglement.
10. Godkendelse af DM-reglement.
11. Unionens budget for 2010
12. Tid og sted for næste møde.
13. Eventuelt.

Bilag:
Referat

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.