Spil skak online
på Skakserver.dk


Sådan kommer du i gang

Har du fået lyst til at kigge ”indenfor” på Skak.dk er det blot at åbne www.skak.dk hvor du kan oprette en profil, eller, hvis du allerede er medlem af Dansk Skak Union, aktivere den profil du allerede har i kraft af dit medlemsskab.

www.skak.dk vælger du punktet tilmeld dig nu! i topmenuen og følger anvisningerne på skærmen.

Hvis du er medlem af Dansk Skak Union skal du, for at kunne aktivere din profil på Skak.dk, bruge dit 9-cifrede DSU-medlemsnummer. Dette kan du enten finde bag på Skakbladet, rekvirere hos kassereren i din klub eller få oplyst ved at skrive til support@skak.dk og oplyse dit navn, din skakklub samt din fødselsdato.

Kigger du på bagsiden af Skakbladet står dit DSU-medlemsnummer lige oven over dit navn. Alt efter Post Danmarks emballering af Skakbladet kan dette dog stå på den omtrukne plastikfilm. Der skal kun bruges de 9 tal før bindestregen, startende med 1-tallet. Dvs. ignorer det første nul og de sidste tal efter bindestregen. Eksempel: 0123456789-55555 – her er 123456789 dit medlemsnummer.

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.