Spil skak online
på Skakserver.dk


Dagsorden
1 Godkendelse af referat fra sidste møde
2 Forretningsudvalgets beretning
2.1 Resultater
2.2 Organisatorisk:
3 Dansk Skak Unions struktur
4 FIDE’s regler for skakspillet
5 Skakserveren
6 Divisionsturneringen
6.1 Betænkningstid
6.2 Spilledatoer i sæsonen 2009-2010
6.3 Valg af ny formand til divisionsturneringskomiteen
7 Dansk Skaksalg ApS
8 Økonomi
9 Valg
10 Hæderstegn og initiativpræmier
11 Tid og sted for næste møde
12 Eventuelt

Bilag:
Referat
Datoforslag 2009
Bilag 3.1 Udvalgsstruktur
Bilag 4.2 Kommentarer til Fides regler
Bilag 4.3 Konsekvensrettelser
Bilag 5.1 Skak.dk beretning
Bilag 6.1 Betænkningstid

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.