Spil skak online
på Skakserver.dk


Indbydelse

Finn Larsen

Spillested:
Best Western Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
 
Aftalebetingelser med hotellet:
Der må under ingen omstændigheder medbringes mad- og drikkevarer til hotellet.
 
Tidspunkt:
Pinsedag, søndag d. 31. maj 2009 kl. 11.00

Program for dagen:
Kl. 11:00 - Velkomst
Kl. 11:15 – 1. runde
Kl. 12:30 – 2. runde
Kl. 13:30 – Frokostpause
Kl. 14:30 – 3. runde
Kl. 15:45 – 4. runde
Kl. 17:00 – 5. runde
Kl. 18:15 – 6. runde
Kl. 19:30 – Præmieuddeling

Deltagere:
For Eliterække, Bredderække og Juniorrække er 2 hold fra hver hovedkreds berettiget, hvorimod der er fri tilmelding til Seniorrækken.
Det er 4 mands hold, dog må der benyttes 1 reserve.
 
Der spilles i følgende fire rækker:
Eliterække med fri tilmelding.

Bredderække hvor ratinggennemsnit må maksimum være på 1800. Hvis hold anvender reserve, gælder dette gennemsnit for de 4 højest ratede.

Juniorrække med spillere der ikke er fyldt 20 år 1. januar 2009. Der kan indsættes en reserve (chauffør) der er over aldersgrænsen. Denne reserve må ikke have et ratingtal højere end 1699.

Seniorrække: Det er en helt åben række, så hold kan frit opstilles. Spillere som allerede har deltaget i de indledende kampe kan helt frit stille op i Seniorrækken. Aldersgrænsen er 60 år for mænd og 50 år for kvinder.

Betænkningstid:
Hver spiller har 30 minutter til hele partiet.
 
Ratingtal:
Alle gældende ratingtal er fra listen pr. 1. januar 2009.
 
Regler for turneringen:
Skakhåndbogen, afsnit 5.3 og 5.4.
 
Indsendelse fra hovedkredsene af resultatet af kvalifikationsstævnerne:
Hovedkredsens turneringsleder indsender straks efter kvalifikationsstævnet en oversigt over hvilke klubber/hold, der deltager i finalestævnet til undertegnede på e-mail:

pokalturnering@skak.dk
 
Kontaktperson i klubben oplyses sammen med dennes e-mail.
 
Sammen med dette anføres hvilke hold hovedkredsen betaler buffet + 1 øl/vand for.
 
Indsendelse af holdlister fra klubberne – helst i form af e-mail:
Senest mandag d. 25. maj bekræfter de enkelte hold / klubber deres deltagelse med oplysningerne:
• Eliterækken - spillernavne
• Bredderækken – spillernavne og ratingtal
• Juniorrækken – spillernavne og alder. Spilles med reserve, hvor junioraldersgrænsen er overskredet, anføres dette.
• Seniorrækken – spillernavne
 
Ved tilmelding ønskes også oplyst et mobil tlf. hvorpå 'holdet' kan kontaktes på selve spilledagen, fx under transporten dertil.
 
Disse oplysninger sendes på e-mail til: pokalturnering@skak.dk
 
Stærk opfordring til hovedkredsene:
Af hensyn til det gode og fortsatte samarbejde mellem Best Western Nyborg Strand og Dansk Skak Union anbefales det hovedkredsene, at benytter hotellets tilbud om buffet + 1 øl/vand (pris ca. 215,00) som præmier til de hold der kvalificerer sig til stævnet.
 
Der er indgået aftale med hotellet om udlevering af spisebilletter til de hovedkredses hold, som benytter denne kollektive forplejning af deres deltagere.
 
Hovedkredsene hæfter for betalingen.
 
Billetterne udleveres til de holdenes ansvarlige ledere i det aftalte antal under stævnet.
 
 
Turneringsleder:
Finn Larsen
tlf.: 86 43 46 47
e-mail: pokalturnering@skak.dk

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.