Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 8. februar 2009

Dagsorden
1 Godkendelse af referat fra sidste møde
2 Forretningsudvalgets beretning
2.1 Resultater
2.2 Organisatorisk
3 Dansk Skak Unions struktur
4 Eliteskak
5 Ungdomsinstruktørordningen
6 Medlemskampagne og skakserver
7 Divisionsturneringen
8 DM-Reglementer
9 Dansk Skaksalg ApS
10 Økonomi
11 Tid og sted for næste møde
12 Eventuelt

Bilag:
Referat
Bilag 2.2.1 FIDE kongressen
Bilag 3.1 SSF struktur 
Bilag 4.1 Eliteskak
Bilag 5.1 Ungdomsinstruktørordningen
Bilag 6.1 Skakserver
Bilag 7.1 Divisionsturneringen
Bilag 8.1 DM-reglementer

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.