Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 15. november 2009

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden
2. Personsag
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra Hovedkredsene
5. Status på skakserveren
5.1 Status pr. 01. november
5.2 Nedsættelse af eventudvalg
6. Nyt fra udvalgene
6.A Divisionsturneringsudvalget
6.B IT-udvalget 
6.C Reglementsudvalget
6.D Ungdomsudvalget
6.E Udvalget for Kvinde og pigeskak
6.F Eliteudvalget
7. Pokalturneringen
8. HB og hjemmesiden
9. Unionens budget for 2010
10. Tid og sted for næste møde
11. Eventuelt

Referat

Bilag:
Bilag 1 Dagsorden
Bilag_3_FU_Beretning
Bilag_4_fra_7HK
Bilag_5_Status_på_skak_dk
Bilag_6_A_brev_fra_Per_Rasmussen
Bilag_6_D_U_moede_Tjele_3okt2009
Bilag_6_D_Ungdomsskak_30aug2009
Bilag_6_E_Kommissorium_for_udvalget_for_kvinde_og_pigeskak
Bilag_6_E_Målsætningsmøde_18_10_2009
Bilag_6_E_OL_Kriterier
Bilag_6_E_Åben_vs_kvinder
Bilag_6_F_Beretning_til_HB_aug_nov_2009_fra_Lars_Bo_Hansen
Bilag_9_Budget_2010

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.