Spil skak online
på Skakserver.dk


Ratinglister for ungdom

På DSU’s ratingsider findes der særskilte lister for hhv. drenge og piger i alle ungdomsaldersklasserne (under 8 år, 10 år, .. , 18 år) og for juniorer (under 20 år). Hver liste indeholder alle drenge hhv. piger, som har op til den nævnte alder.

Direkte links til de enkelte ratinglister findes nedenfor. Sortering på hovedkredse kan foretages for hver af listerne.

 

Drenge U20

Drenge U18

Drenge U16

Drenge U14

Drenge U12

Drenge U10

Drenge U8

Piger U20

Piger U18

Piger U16

Piger U14

Piger U12

Piger U10

Piger U8

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.