Spil skak online
på Skakserver.dk


Velkommen til DSUs Ungdomssider

Vi vil løbende udbygge denne sektion af hjemmesiden. Foreløbig har vi følgende punkter:

Kontaktpersoner

Kalender

Ratinglister

Andet:
Ordbog

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.