Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 31. august 2008

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 21. marts 2008
2. Godkendelse af referat af Delegeretmødet den 23. marts 2008
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Medlemskampagne og skakserver
5. Divisionsturneringen
a)      Reglementsforslag
b)      Turneringsplan for 2008/9
c)      Sponsornavn på Skakligaen
6. DM-reglementer
a)      Landsholdsklassen
b)      Øvrige grupper
7. Økonomi
a)      Unionens budget for 2008/9
b)      Regnskab for Dansk Skaksalg ApS 2007
8. Tid og sted for næste møde
9. Eventuelt

Se eller download (som pdf) ...
Referat  
Bilag 1 (Punkt 3 - Forretningsudvalgets beretning)
Bilag 2 (Punkt 5a - Reglementsændringer i Divisionsturneringen)
Bilag 3 (Punkt 5b - Turneringsplan for Divisionsturneringen)
Bilag 4 (Punkt 5c - Sponsornavn for Skakligaen)
Bilag 5 (Punkt 6a og 6b - Turneringssystemer for DM)
Bilag 6 (Punkt 7a - Budget for 2009) 
Bilag 7 (Punkt 7a - Budget for 2009, kommentarer)
Bilag 8 (Punkt 7b - Årsrapport for Dansk Skaksalg) 

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.