Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 26. - 27. januar 2008

Dagsorden:
  1. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 2. december  side 3
  2. Forretningsudvalgets beretning  side 3
  3. Skakserver  side 5 
  4. Medlemskampagne side 6 
  5. Unionens struktur og organisation   side 6 
  6. Fremtidig ungdomspolitik i Dansk Skak Union   side 7
  7. Forslag til ændringer i Dansk Schweizer   side 8 
  8. Orientering om unionens regnskab for 2007   side 8
  9. Tid og sted for næste møde   side 8
10. Eventuelt   side 9

Se eller download (som pdf) ...
Referat  
Bilag 1 (... vedr. punkt 2: Turnerings- og kamplederuddannelsen i 2007)
Bilag 2 (... vedr. punkt 4: Referat og noter fra medlemskampagnemøde)
Bilag 3 (... vedr. punkt 4: Fra skakserver til medlemsfremgang)
Bilag 4 (... vedr. punkt 4: Kampagnens midler og rammer)
Bilag 5 (... vedr. punkt 5: Dansk Skak Unions organisation og struktur)
Bilag 6 (... vedr. punkt 6: Dansk Skak Unions ungdomspolitik) 
Bilag 7 (... vedr. punkt 6: Ændring af reglement til juniorhold DM)
Bilag 8 (... vedr. punkt 7: Dansk Schweitzer: justeringer)

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.