Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 2. december 2007

Dagsorden:
  1. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 2. september  side 3
  2. Forretningsudvalgets beretning  side 3
  3. Spilserver  side 5 
  4. Medlemskampagne side 6 
  5. Struktur og organisation   side 6 
  6. Ungdomspolitik   side 7
  7. Forslag til ændringer i pokalturneringen   side 7 
  8. Ændringer i aldersgrænsen i veteranklassen   side 8
  9. Tid og sted for næste møde   side 8
10. Eventuelt   side 8

Se eller download (som pdf) ...
Referat  
Bilag 1 (... vedr. punkt 4: Medlemskampagne)
Bilag 2 (... vedr.punkt 5: Struktur og organisation)
Bilag 3 (... vedr. punkt 6: Ungdomspolitik)
Bilag 4 (... vedr. punkt 7: Pokalturneringen)
Bilag 5 (... vedr. punkt 8: Veteranklassen)

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.