Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 2. september 2007

Dagsorden:
  1. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 6. april  side 3
  2. Godkendelse af referat af Delegeretmødet d. 8. april  side 3
  3. Forretningsudvalgets beretning  side 3
  4. Spilserver side 6
  5. Medlemskampagne side 6
  6. Divisionsturneringen   side 7
      a Reglementsforslag fra turneringslederen
      b Reglementsforslag til løsning af op/nedrykningsproblematikken
      c Turneringsplan 2007-08
  7. Seniorskak   side 10
     a Orientering fra Seniorskakkoordinatoren
     b Reglementsforslag for DM i seniorskak
  8. Hurtigskak DM   side 11
     a Ansøgning fra læseforeningen
     b Reglementsforslag for DM i hurtigskak
  9. Forældelse af kontingentrestancer   side 12
10. Dansk Skoleskaks ønske om observatørstatus til HB-møder   side 12
11. Unionens budget for 2008   side 12
12. Tid og sted for næste møde   side 13
13. Eventuelt   side 13

Se eller download (som pdf) ...
Referat  
Bilag 1 (... vedr. punkt 6a: Reglementsforslag)
Bilag 2 (... vedr.punkt 6b: Op- og nedrykning)
Bilag 3 (... vedr. punkt 6c: Turneringsplan for divisionsturneringen)
Bilag 4 (... vedr. punkt 7b og 8b: Reglementsforslag for Senior DM og DM i hurtigskak)
Bilag 5 (... vedr. punkt 8a: Ansøgning om DM i hurtigskak)
Bilag 6 (... vedr. punkt 9: Kontingentrestancer)
Bilag 7 (... vedr. punkt 11: Budget 2008)

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.