Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 6. april 2007

Dagsorden:
 1. Godkendelse af referat af HB-mødet 21. januar  Side 3
 2. Forretningsudvalgets beretning  Side 3
 3. Spilserver  Side 5
 4. Medlemskampagne  Side 5
 5. Publikationer  Side 6
 6. Divisionsturneringen  Side 6
 7. Junior hold DM  Side 7
 8. Økonomi  Side 8
 9. Valg  Side 8
10. Hæderstegn og initiativpræmier  Side 9
11. Tid og sted for næste møde  Side 9
12. Eventuelt  Side 9 
 
Se eller download (som pdf) ...
Referat  
Bilag 1: (...vedr. punkt 4: Medlemskampagne)
Bilag 2: (...vedr. punkt 6: Kalender for divisionsturneringen 2007-2008)
Bilag 3: (...vedr. punkt 6: Henvendelse vedr. nedrykning fra 2. division)
Bilag 4: (...vedr. punkt 7: Juniorhold DM - udligningsordning)
Bilag 5: (...vedr. punkt 8: Unionens regnskab for 2006)
Bilag 6: (...vedr. punkt 8: Regnskab 2006 og budget 2007 - specifikationer)
Bilag 7: (...vedr. punkt 8: Bogføringsassistance)

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.