Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 3. september 2006

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 14. april 2006  Side 3
2. Godkendelse af Delegeretmødet den 16. april 2006  Side 3
3. Forretningsudvalgets beretning  Side 3
4. Spilserver  Side 7
5. Medlemskampagne  Side 7
6. DM - Turneringssystem for Landsholdsklassen  Side 8
7. Divisionsturneringen  Side 10
8. Unionens budget for 2007  Side 11
9. Tid og sted for næste møde  Side 11
10. Eventuelt  Side 11

Se eller download (som pdf) ...
Referat
  
Bilag 1 (...vedr. pkt. 5: Forslag til medlemskampagne og medlemstyper)
Bilag 2 (...vedr. pkt. 6: Forslag til Landsholdsklassereglement)
Bilag 3 (...vedr. pkt. 7: Forslag til ændring af tilskud tik Divisionsturneringen)
Bilag 4 (...vedr. pkt. 7: Forslag til løsning af datosammenfald med skoleskak-DM)
Bilag 5 (...vedr. pkt. 8: DSU budget 2007)

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.