Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 14. april 2006

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 29. januar 2006  Side 3
2. Forretningsudvalgets beretning  Side 3
3. Skakserver  Side 11
4. Divisionsturneringen  Side 12
5. Økonomi  Side 13
6. Valg  Side 13
7. Hæderstegn og initiativpræmier  Side 14
8. Tid og sted for næste møde  Side 14
9. Eventuelt  Side 14

Se eller download (som pdf) ...
Referat
  
Bilag 1 (...vedr. pkt. 2: Forslag til ændringer i Skakhåndbogen)
Bilag 2 (...vedr. pkt. 4: Forslag om depositum i Skakligaen)
Bilag 3 (...vedr. pkt. 5: Regnskab 2005 og budget 2006 for DSU)
Bilag 4 (...vedr. pkt. 5: Årsrapport 2005 for Dansk Skaksalg Aps)
Bilag 5 (...vedr. pkt. 5: Forslag om iværksættelse af bogprojekt)

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.